Przejdź do głównej zawartości

Nasze zasady

OGÓLNE 

1. Przestrzegamy ZASAD BEZPIECZEŃSTWA. 
2. Gramy uczciwie, przyznajemy się do trafień. 
3. Nie kłócimy się w sytuacji, gdy przeciwnik twierdzi, że widział, iż kulka odbiła się od nas. W takich sytuacjach schodzimy z pola walki. 
4. Nie twierdzimy, że kogoś trafiliśmy, jeśli nie widzieliśmy kulki uderzającej w przeciwnika. 
5. Nie używamy podczas rozgrywek słów uznawanych za obraźliwe. 
6. Nie spożywamy alkoholu lub innych środków odurzających podczas ani bezpośrednio przed naszymi spotkaniami. 
7. Osoby w wieku 14-18 mogą brać udział w imprezach pod warunkiem posiadania każdorazowo wypełnionego przez Prawnego Opiekuna stosownego oświadczenia (patrz punk numer 10). 
8. W trakcie otwartych rozgrywek w pełni akceptujemy Prawo ASG
9. Osoba łamiąca zasady gry może w każdej chwili zostać usunięta z rozgrywki. 
10. Nasze deklaracje: Osoby niepełnoletnie na każdym spotkaniu klubu Rescue Team, muszą posiadać wydrukowaną i stosownie wypełnioną deklarację niepełnoletniego uczestnika + pełnoletniego, prawnego opiekuna! Osoby pełnoletnie stosownie od wytycznych organizatora spotkania. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników rozgrywek jest podstawowym obowiązkiem każdego “żołnierza” ASG… Najważniejszą zasadą ASG jest noszenie okularów ochronnych przez cały czas trwania rozgrywek. Inaczej to, co miało być świetną zabawą, może zamienić się w koszmar i skończyć się kalectwem, którego można było łatwo uniknąć… Używane okulary powinny ochraniać oczy przed strzałami z dowolnego kierunku. Ich wytrzymałość należy sprawdzić przed rozgrywkami, oddając do nich silnym karabinem strzał z bliska. Należy mieć wtedy inne okulary na nosie, aby nie dostać w oko rykoszetem. 


Ze względu na zdarzające się przypadki wybicia zębów i przebicia policzka kulką zalecane jest noszenie w trakcie rozgrywek chusty, kominiarki, ochraniacza bokserskiego na zęby lub specjalnej maski osłaniającej całą twarz. Dobra ochrona twarzy jest niezbędna w trakcie rozgrywek, w których często strzały oddawane są z bliska, np. w przypadku walk toczonych w budynkach. 

Doświadczenie pokazuje, że dłonie są często narażone na strzały, po których zostają nieprzyjemne ślady. Dlatego warto zaopatrzyć się w rękawice.Nie należy strzelać w głowę 
przeciwnika, jeśli znajduje się blisko nas. Szczególnie, jeśli dysponujemy silną repliką. 

Każdy uczestnik rozgrywek powinien złożyć oświadczenie, iż w razie poniesienia w trakcie zabawy uszczerbku na zdrowiu nie będzie żądał odszkodowania od żadnego z uczestników spotkania i organizatorów ani wnosił oskarżeń skierowanych przeciwko nim. 

Nigdy nie strzelamy do osób bez ochrony oczu, cywili lub zwierząt! 

Zawsze zachowujemy szczególną ostrożność w trakcie i na terenie gry jak i poza nim. 

TRAFIENIE: 

-Zarejestrowane trafienie w jakąkolwiek część oporządzenia lub ciała uznawane jest za trafienie 
-Trafienie w bron nie jest uznawane jako trafienie i nie eliminuje broni z gry 
-Osoba trafiona wydaje okrzyk DOSTAŁEM , zakłada kolorową kamizelkę lub szmatkę i wykonuje czynności w zależności od scenariusza 

FPS 
  • Karabiny szturmowe max. 450 FPS (teren otwarty), max. 350 FPS (budynki)- kulka 0,2,
  • Snajperzy 420-550 FPS – kulka 0,2 (używanie broni obwarowane jest specjalnymi zasadami do każdego scenariusza).
  • Kulki o max. masie 0,35g,
  • Kulki nie mogą być metalowe ani metalizowane.

RESPY 

Po otrzymanym trafieniu jeżeli scenariusz tak stanowi to osoba trafiona udaje się do respa. Resp to oznaczone miejsce lub osoba do którego trzeba dotrzeć aby zaliczyć respa. Po dotarciu do respa, zgodnie z zasadami scenariusza, wracamy do gry.
  • Osoby trafione nie mogą porozumiewać się z innymi uczestnikami gry.
  • Osoby trafione powinny dotrzeć do respa lub punktu zbiórki jak najmniej przeszkadzając innym graczom.
  • Osoby trafione muszą liczyć się z tym iż mogą przypadkowo zostać potraktowane jak cel i ostrzelane. W takim przypadku muszą jak najszybciej poinformować strzelającego iż są trafione i jak najszybciej usunąć się z linii strzału. 

SANITARIUSZE 

Jeżeli w danym scenariuszu pojawia się postać sanitariusza to skutkuje to możliwością usprawniania przywracania osób trafionych do gry w jej trakcie. Szczegółowe zasady podawane są przed każdym scenariuszem. 

PIROTECHNIKA 

Jeżeli właściciel terenu zezwala na używanie pirotechniki to jej stosowanie jest dopuszczone. 

Petardy dymne muszą być produktami atestowanymi. Nie dopuszcza się samoróbek.(szczególne zagrożenie wystąpieniem pożaru itp.) 

Petardy hukowe i hukowo błyskowe muszą być produktami atestowanymi. Dozwolone są kombinacje np.: wielu petard atestowanych, petard atestowanych z grochem lub kulkami. 
Każda petarda nie będąca pojedynczym produktem końcowym atestowanego producenta (SAMORÓBKA) podlega akceptacji przez organizatora.